By | 10/24/1983

(Nueva Ecija): Ikasiyam na Pambansang Kumperensiya: “Ang Sikolohiya ng Mambubukid na Pilipino.” Central Luzon State University, Muñoz, Nueva Ecija, 24-28 Oktubre 1983. Pinamahalaan ni Anselmo Lupdag.