By | 10/24/1979

(Leyte):  Ikalimang Pambansang Kumperensiya: “Ang Sikolohiyang Pilipino sa Pagpapaunlad ng Nayon.” Divine Word University, Tacloban City, Leyte, 24-27 Oktubre 1979.  Pinamahalaan ni Leonardo Mercado.

Leave a Reply