By | 11/09/1976

(Manila):  Ikalawang Pambansang Kumperensiya: “Ang Kahalagahan ng Sikolohiyang Pilipino sa Pambansang Kamulatan.” Bulwagang Paulino J. Garcia, Pambansang Lupon sa Pagpapaunlad ng Agham, Pedro Gil, Manila, 9-11 Nobyembre 1976.  Pinamahalaan ni Zeus Salazar.